Försiktighetsåtgärder covid-19


-   Tvätta händerna ofta och noga innan och efter du tränat
-   Håll avstånd
-   Träna endast när du är fullt frisk
-   Se till att torka av maskiner samt alla redskap noga när du har använt dem
-   Byt om hemma innan träningen. Undvik att använda omklädningsrummet i onödan
-  Om det är många i lokalen kom tillbaka senare